KTO SME?

AKO SME ZAČALI

Tlačiareň GUPRESS bola založená v roku 1990, ako malá
firma s jedným ofsetovým strojom a 30m2 výrobnej
plochy. Firma získala v ďalších rokoch čoraz väčšie
uznanie, hlavne svojou komplexnosťou polygrafických
služieb.

„…od návrhu po distribúciu…“ bolo a aj je hlavným krédom
našej firmy pre spokojnosť zákazníkov už viac ako 33 rokov.
V súčasnosti na viac ako 5000m2 výrobnej plochy
dokážeme splniť akékoľvek požiadavky klientov

GUPRESS o nas ako sme zacali

Naše služby

Grafickým spracovaním a spoľahlivou pre-press prípravou garantujeme kvalitu celého výrobku.

Výkonné až 6-farebné hárkové stroje, s riadeným technologickým procesom sú zárukou dodania kvality a zárukou dodania požadovaného množstva v krátkych dodacích termínoch.

Knihárske dokončovanie je záverečnou fázou výroby, kedy produkty dostávajú svoju konečnú podobu. Na kvalitných zariadeniach spracovávame od falcovania, znášania, orezu, lepenú alebo šitú väzbu, cez jedinečnú personalizáciu až
po balenie.

Kvalita

Tlačiareň GUPRESS je už od roku 2002 držiteľom certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001, čo je viditeľným znakom vysokej kvality výrobkov a poskytovanej služby zákazníkom.

Vďaka spokojnosti našich zákazníkov a ich pozitívnych reakcií sme získali ocenenia našich výrobkov na výstavách.